கிச்சன் கீர்த்தனா: நெத்திலிக் கருவாடு வறுவல்!

கைப்பிடி அளவு கொண்ட இந்த நெத்திலிக் கருவாடு வறுவல், ஒரு தட்டு சாதத்தையும் வயிற்றுக்குள் தள்ளும் சுவை கொண்டது. நீங்களும் முயற்சி செய்து பாருங்களேன்…

தொடர்ந்து படியுங்கள்