எங்கு ஓடினாலும் விடமாட்டோம்: அல்-கொய்தா தலைவர் கொல்லப்பட்டது குறித்து ஜோ பைடன்

எவ்வளவு காலம் எடுத்தாலும், நீங்கள் எங்கு ஓடி மறைந்திருந்தாலும், நாங்கள் உங்களை விடமாட்டோம்… அல் கொய்தா தலைவர் கொல்லப்பட்டது குறித்து

தொடர்ந்து படியுங்கள்