ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து 250 விமானங்களை வாங்கும் டாடா!

பிரான்ஸை சேர்ந்த ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து 40 பெரிய விமானங்கள் மற்றும் 210 சிறிய விமானங்களை ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் சார்பில் வாங்க டாடா குழுமம் முடிவு செய்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்