”90 நாட்கள் பயன்படுத்தலாம்..!”ஆவின் அறிமுகப்படுத்திய புதிய பசும்பால்!

ஆவின் டிலைட்டில் 3.5 சதவிகிதக் கொழுப்பு இருக்கும். 0% பாக்டீரியா. வாங்கிய உடன் பாலை சூடாக்கிப் பயன்படுத்தலாம். நீண்ட தூரம் பயணம் செய்வோருக்கும் ஏற்றது” என்று தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்