ஆஸ்கரில் ஜொலித்த தீபிகாவின் அசுர வளர்ச்சி!

இந்தியளவிலும் உலகளவிலும்  இவ்வளவு பிராண்டுகளுக்கு தூதராக இருக்கு தீபிகா  82°E என்ற அழகு பொருட்கள் சார்ந்த தனது சொந்த பிராண்டையும் நடத்தி வருகிறார். 82°E என தனது காது அருகில் தீபிகா டேட்டூ போட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்