57 கோடி யானைகளின் எடைக்கு சமமான பனிப்பாறைகளை இழந்த இமயமலை!

கடந்த 20 ஆண்டுகளில் 57 கோடி யானைகளின் எடைக்கு சமமான பனிப்பாறைகளை இமயமலை இழந்துள்ளதாக அதிர்ச்சி ஆய்வறிக்கை ஒன்று வெளியாகியுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்