4,000 ஊழியர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பும் பிலிப்ஸ்!

நெதர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த பிரபல பிலிப்ஸ் நிறுவனம், உலகம் முழுவதும் சுமார் 100 நாடுகளில் கிளைகளை நிறுவி உள்ளது. சுமார் 80,000 ஊழியர்கள் வேலை செய்யும் இந்த நிறுவனத்தில் இருந்து 4,000 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய உள்ளதாக பிலிப்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்