சென்னையில் இவ்வளவு வீடுகள் வாழ தகுதியற்றவையா?

பத்தாயிரம் குடியிருப்புதாரர்களுக்கு கருணைத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. வரும் காலங்களில் 27,538 வீடுகளும் இடிக்கப்பட்டு புதிய அடுக்குமடி குடியிருப்புகள் கட்டித் தரப்படும்

தொடர்ந்து படியுங்கள்