ஹாக்கர்களுக்கு பரிசு: சென்னை காவல்துறை அறிவிப்பு!

சென்னையில் ஹாக்கர்களுக்கு போட்டி அறிவித்துள்ள காவல்துறை அதில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்