காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல்: ராகுல் விதித்த நிபந்தனை!

ஒருவருக்கு ஒரு பதவி என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியுள்ளார்.One Man One Post To Be Followed Rahul Gandhi on Congress

தொடர்ந்து படியுங்கள்