கிச்சன் கீர்த்தனா : கம்பு – பச்சைப்பயறு – வெல்ல மசியல்

நம் முன்னோர் பின்பற்றி வந்த உணவுப் பழக்கத்தில் முக்கிய இடம்பிடித்தது துணை உணவுகளில் ஒன்றான மசியல். ஆனால், அந்த மசியல் வகைகளை பலர் மறந்தேவிட்டனர். உடலுக்கு முழு ஆற்றலை தரக்கூடியது மசியல் உணவுகள்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்