உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு பட்டியல்: தமிழ்நாடு முதலிடம்!

public

2021-22ஆம் ஆண்டுக்கான உணவு பாதுகாப்பு குறியீட்டில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பான உணவை உறுதி செய்வதில் உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணயம் ஆணையம் சார்பில், ஆண்டுதோறும் உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு வெளியிடப்படுகிறது. அந்த வகையில் , 2021-2022ஆம் ஆண்டுக்கான உணவு பாதுகாப்பு குறியீடு உலக உணவு பாதுகாப்பு தினமான நேற்று (ஜூன் 7) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பட்டியல் பெரிய மாநிலங்கள், சிறிய மாநிலங்கள் என இரண்டாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் பெரிய மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழ்நாடு முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இரண்டாவது இடத்தில் குஜராத் , மூன்றாவது இடத்தில் மகாராஷ்டிரா இடம்பெற்றுள்ளது.
மேலும், சிறிய மாநிலங்களுக்கான பட்டியலில் கோவா முதலிடத்திலும், மணிப்பூர் இரண்டாவது இடத்திலும், சிக்கிம் மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளது.

**-ராஜ்**

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *