Sதினம் ஒரு சிந்தனை: ஒத்துழைப்பு!

public

அரசின் திட்டங்கள் அனைத்தும் மக்களின் நலனுக்காகவே இருக்க வேண்டும். அத்துடன் மக்கள் ஒத்துழைப்பும் வேண்டும். மக்கள் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் எந்தத் திட்டமும் வெற்றி பெற முடியாது.

– காமராஜர்�,

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *