சிறப்புப் பத்தி: முரளி சண்முகவேலன்

அரசியல் சிறப்புக் கட்டுரை

புதன்கிழமைதோறும் வெளியாகும் முரளி சண்முகவேலனின் பத்தி தவிர்க்க இயலாத காரணங்களால் இந்த வாரம் வெளியாகவில்லை. அடுத்த புதனன்று மீண்டும் தொடரும். – ஆசிரியர்.

முரளி சண்முகவேலனின் கட்டுரைகளுக்கான சுட்டிகள்:

கட்டுரை 1: [பிரிட்டனின் இளவரசர் திருமணம் சொல்லும் செய்தி என்ன?]

கட்டுரை 2: [விண்ட்ரஷின் குழந்தைகள் சொல்லும் பாடம் என்ன?]

கட்டுரை 3: [காலனியமும் சேவை நிறுவனங்களும்]

கட்டுரை 4: [காலனியத்துக்கு ஆதரவான சமகாலக் குரல்கள்]

கட்டுரை 5: [சாம் செல்வன்; டரினிடாட் தமிழர்]

கட்டுரை 6: [சிறப்புப் பத்தி: நிழல் உலக அறிவுஜீவி சிவானந்தன்]

கட்டுரை 7: [ஈழ அரசியலும் காலனியத்துவமும்]

கட்டுரை 8: [கலைஞரும் காலனியமும்]

கட்டுரை 8: [காலனியத்தின் வித்துக்களும் விளைவுகளும்!]

கட்டுரை 9: [எல்லைப் பாதுகாப்பும் காலனியமும்]

கட்டுரை 10: [சிறப்புப் பத்தி: சுவர் சொல்லும் பாடம்]

கட்டுரை 11:[உலோகமும் காலனியமும்]

கட்டுரை 12: [சிறப்புப் பத்தி: காப்பர் காலனியம்]

கட்டுரை 13: [இன்றைய உலகில் செம்பு]

கட்டுரை 14: [செம்புச் சுரண்டல்]

கட்டுரை 15: [சுரங்கக் குத்தகை]

கட்டுரை 16: [இயற்கை வளங்களின் உண்மையான விலை!]

கட்டுரை: 17: [தூத்துக்குடியில் காலனிய அரசியல் எதிரொலி!]

கட்டுரை: 18: [காபிக் கொட்டையும் சுரங்க அரசியலும்!]

கட்டுரை: 18: ஒராங்குட்டான் + நவகாலனியம் = பண்டிகைக் கால விளம்பரம்

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *