மின்னம்பலம் மின்னம்பலம்

சனி 25 பிப் 2017

தினம் ஒரு சிந்தனை : தீது!

தினம் ஒரு சிந்தனை : தீது!

கொல்லல் தீது!

திருடல் தீது!

காம விழைவுக்கு இணங்கல் தீது!

பொய் பேசல் தீது!

பழித்தல் தீது!

வம்புரைத்தல் தீது!

பொறாமை தீது !

பகை தீது!

பொய் கொள்கையைப் பற்றுதல் தீது!

என்றறிக.

கர்நாடக நீர் வரத்து: உயரும் மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம்!

3 நிமிட வாசிப்பு

கர்நாடக நீர் வரத்து: உயரும் மேட்டூர் அணையின் நீர் மட்டம்!

துப்பாக்கியுடன் செல்ஃபி: குண்டு பாய்ந்து பலியான சோகம்!

3 நிமிட வாசிப்பு

துப்பாக்கியுடன் செல்ஃபி: குண்டு பாய்ந்து பலியான சோகம்!

வேலைவாய்ப்பு: Indbank-ல் பணி!

1 நிமிட வாசிப்பு

வேலைவாய்ப்பு: Indbank-ல் பணி!

சனி 25 பிப் 2017